Πιστοποιημένο EUPA_ NEXT Εκπαιδευτικό Υλικό (ΙΟ7)

Αυτό το παραδοτέο αφορά τα διαπιστευμένα υλικά ISO για τα επίπεδα EUPA 2, 3, 4 και 5. Ο όρος εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση στην τάξη. Στα εκπαιδευτικά υλικά περιλαμβάνονται:

  1. Αναλυτική παρουσίαση power-point από τους εκπαιδευτές.
  2. Καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία.
Εκπαιδευτικά Εργαλεία Επίπεδο 3
Επίπεδο Ενότητα Παρουσιάσεις Μεθοδολογικά Εργαλεία
3  3.9 Παρουσίαση 3.9 EUPANEXT_LO_062_M_001 GR

EUPANEXT_LO_062_M_001_Att_1 GR

EUPANEXT_LO_063_M_001 GR

3 3.14 Παρουσίαση 3.14  EUPANEXT_LO_77_M_001 GR
3 3.15 Παρουσίαση 3.15  EUPANEXT_LO_078_M_001 GR
3 3.16 Παρουσίαση 3.16  EUPANEXT_LO_079_M_001 GR
3 3.17 Παρουσίαση 3.17  EUPANEXT_LO_080_M_001 GR
3 3.18 Παρουσίαση 3.18  EUPANEXT_LO_081_M_001 GR
3 3.19 Παρουσίαση 3.19  EUPANEXT_LO_082_M_001 GR
3 3.20 Παρουσίαση 3.20  EUPANEXT_LO_083_M_001 GR
3 3.23 Παρουσίαση 3.23  EUPANEXT_LO_087_M_001 GR
3 3.24 Παρουσίαση 3.24  EUPANEXT_LO_088_M_001 GR

EUPANEXT_LO_088_M_001_Att_1 GR

3 3.25 Παρουσίαση 3.25  EUPANEXT_LO_089_M_001 GR
3  3.29 Παρουσίαση 3.29  EUPANEXT_LO_093_M_001 GR

EUPANEXT_LO_093_M_001_Att_1 GR

EUPANEXT_LO_094_M_001 GR

EUPANEXT_LO_094_M_001_Att_1 GR

3 3.30 Παρουσίαση 3.30  EUPANEXT_LO_095_M_001 GR

EUPANEXT_LO_095_M_001_Att_1 GR

3 3.31 Παρουσίαση 3.31  EUPANEXT_LO_096_M_001 GR

EUPANEXT_LO_096_M_001_Att_1 GR

3 3.32 Παρουσίαση 3.32  EUPANEXT_LO_097_M_001 GR

EUPANEXT_LO_097_M_001_Att_1 GR

3 3.33 Παρουσίαση 3.33 EUPANEXT_LO_098_M_001 GR

EUPANEXT_LO_098_M_001_Att_1 GR

3 3.35 Παρουσίαση 3.35  EUPANEXT_LO_100_M_001 GR

EUPANEXT_LO_100_M_001_Att_1 GR

Εκπαιδευτικά Εργαλεία Επίπεδο 4
Επίπεδο Ενότητα Παρουσιάσεις Μεθοδολογικά Εργαλεία
4 4.1 Παρουσίαση 4.1  EUPANEXT_LO_101_M_001 GR

EUPANEXT_LO_101_M_001_Att_1 GR

4 4.2 Παρουσίαση 4.2  EUPANEXT_LO_102_M_001 GR

EUPANEXT_LO_102_M_001_Att_1 GR

4 4.3 Παρουσίαση 4.3 N/A
4 4.4 Παρουσίαση 4.4  N/A
4 4.5 Παρουσίαση 4.5 EUPANEXT_LO_106_M_001 GR

EUPANEXT_LO_107_M_001 GR

4 4.6 Παρουσίαση 4.6   N/A
4 4.7 Παρουσίαση 4.7   N/A
4 4.8 Παρουσίαση 4.8   N/A
4 4.9 Παρουσίαση 4.9   N/A
4 4.10 Παρουσίαση 4.10   N/A
4 4.11 Παρουσίαση 4.11   N/A
4 4.12 Παρουσίαση 4.12   N/A
4 4.15 Παρουσίαση 4.15   N/A
4 4.16 Παρουσίαση 4.16 EUPANEXT_LO_127_M_001 GR

EUPANEXT_LO_128_M_001 GR

4 4.17 Παρουσίαση 4.17 N/A
4 4.18 Παρουσίαση 4.18 N/A
4 4.19 Παρουσίαση 4.19 N/A
4 4.20 Παρουσίαση 4.20 N/A
4 4.21 Παρουσίαση 4.21 N/A
4 4.22 Παρουσίαση 4.22 N/A

Πίσω