Καλώς ήρθατε στο έργο EUPA_NEXT.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο τομέας της διοίκησης προσωπικού είναι πολύ σημαντικός και δημοφιλής και θα συνεχίσει να είναι ένα από τα πρώτα επαγγέλματα σε ζήτηση μέχρι το 2020. Το έργο EUPA_NEXT είναι η συνέχιση του πολύ επιτυχημένου έργου EUPA (Leonardo DOI) κατά την υλοποίηση του οποίου αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για το προσωπικό διοίκησης σε τέσσερα επίπεδα του EQF/ΕΠΠ (επίπεδα 2,3,4 και 5), καθώς και ένα εργαλείο αξιολόγησης και εκπαιδευτικό υλικό για το επίπεδο 2. Το έργο EUPA_NEXT στοχεύει στην εκχώρηση πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (επίπεδα 3-5) με τη χρήση του ECVET και στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για τον εκπαιδευτή για τα ίδια επίπεδα, καθώς και ηλεκτρονικά βιβλία για τους μαθητές. Το EUPA_NEXT θα πιστοποιήσει όλα τα υλικά των προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης μέσω ISO. Επιπλέον στοχεύει να αναπτύξει μια διαπιστευμένη αξιολόγηση για τα επίπεδα 2, 3, 4 και 5. Η αξιολόγηση θα πιστοποιηθεί κατά ISO με το σχετικά νέο πρότυπο ISO17024 που πιστοποιεί προσωπικές ικανότητες.

Είμαι

Συντονιστής

Συντονιστής

Εταίροι

Εταίροι