Certifikované EUPA_NEXT vzdelávacie materiály (IO7)

ISO certifikované vzdelávacie materiály pre EUPA úrovne 2,3,4 a 5. Termín vzdelávacie materiály odkazuje na materiály používané pri výučbe, vrátane:

  1. Detailnej ppt prezentácie pre trénera.
  2. Inovatívnych metodických nástrojov.
vzdelávacie materiály
 úrovne  kapitola ppt prezentácie metodických nástrojov
3  3.2  prezentácie 3.2   N/A
3 3.3  prezentácie 3.3  N/A
3 3.10 prezentácie 3.10   N/A
3 3.11 prezentácie 3.11   EUPANEXT_LO_070_M_001_Att_1 SK

EUPANEXT_LO_072_M_001_Att_2 SK

3 3.12 prezentácie 3.12   N/A
3 3.22 prezentácie 3.22   N/A
3 3.26 prezentácie 3.26   EUPANEXT_LO_090_M_001_Att_1 SK
3 3.27 prezentácie 3.27   N/A

Späť