Vitajte v projekte EUPA_NEXT.

Výsledky prieskumov ukazujú, že sektor administratívnych pracovníkov naberá na dôležitosti a popularite a do roku 2020 bude jedným z najžiadanejších. Projekt EUPA_NEXT je pokračovaním veľmi úspešného projektu EUPA ( Leonardo DOI ), v rámci ktorého bol vyvinutý kvalifikačný rámec pre administratívnych pracovníkov na štyroch úrovniach európskeho kvalifikačného rámca (úrovne 2,3,4 a 5 ), ako aj nástroj hodnotenia a tréningové materiály. 2. EUPA_NEXT plánuje priraďovať kredity v kvalifikačnom rámci (úrovne 3-5) s využitím ECVET a rozvíja osnovy a učebné materiály pre školiteľov na rovnakých úrovniach, ako aj elektronické knihy pre študentov . EUPA_NEXT bude certifikovať všetky učebné osnovy a učebné materiály prostredníctvom ISO normy. Navyše si EUPA_NEXT kladie za cieľ vypracovať hodnotenie pre certifikáciu úrovní 2 , 3 , 4 a 5. Hodnotená bude ISO norma certifikovaná relatívne novým štandardom ISO17024 , ktorý certifikuje personálne kompetencie.

Užívateľ

Koordinátor

Koordinátor

Partneri

Partneri