Úvodné stretnutie EUPA_NEXT

pinKickOffMeeting(new2)Projekt EUPA_NEXT – Uznávanie formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa: Prípadová štúdia administratívneho personálu  spadá pod  Kľúčová Akcia 2 – SPOLUPRÁCA PRE INOVÁCIE A VÝMENU OSVEDČENÝCH POSTUPOV Odborné vzdelávanie a príprava – Strategické partnerstvá.

TKoordinátorom projektu je Cyperská spoločnosť M.M.C Management Centre.

Partnermi konzorcia sú:

  • Orbis Institute, Slovensko

  • CIPFPM, Španielsko

  • NUCZV, Slovakia

  • Cyprus Certification Company, Cyprus

  • Cyprus Chamber of Commerce and Industry, Cyprus

  • European Management Assistants, Francúzsko

  • VHS Cham, Nemecko

  • Dimitra Education & Consulting S. A., Grécko

Prvé medzinárodné stretnutie v rámci projektu sa uskutočnilo v Nikózii na Cypre v dňoch 5 – 6. októbra  2015, v priestoroch koordinátora projektu.  Projekt má trvanie 3 roky a jeho ukončenie je plánované na September 2018.