Dissemination of EUPA_NEXT by one to one meetings

cropped-eupalogo-next-BR-lower-n1.jpgpinV novembri 2015 Dimitra, jeden z partnerov projektu EUPA_NEXT organizoval individuálone stretnutia so zástupcami troch regionálnych orgánov, konkrétne Obchodnou komorou – sekcia Tesália, Združením Thessalian Industries & Enterprises  (STHEV) a Obchodnou komorou Larissa. Stretnutia sa konali v meste Larissa a jeho obsahom bolo predstavenie projektu, jeho dôvody a ciele, ako aj rozhovor pre  dotazník O1.

V mene komôr, boli účastníkmi: Emilios Ntagiannis (Obchodná komora – sekcia Tesália), Apostolos Dontas (STHEV), Demetrios Adam (Obchodná komora Larissa).