EUPA_NEXT at the conference – A day at the office

6pinProjekt EUPA_NEXT bol predstavený na konferencii <Deň v kancelárii>. Prezentácia bola vedená partnerom EUMA. Účastníkmi boli študenti odborného vzdelávania v oblasti správy kancelárie a podobných odborov.  

Konferencia sa konala v Nikózii 15. júna 2016 a bola organizovaná European University of Cyprus.