Druhé medzinárodné stretnutie k projektu EUPA_NEXT

pinDruhé medzinárodné stretnutie k európskemu projektu EUPA_NEXT bolo realizované v Larisse. Stretnutie trvalo dva dni od 13. do 14. apríla 2016 v priestoroch vzdelávacej a poradenskej organizácie DIMITRA, ktorá je jednou z partnerov projektu.

Druhého medzinárodného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu.

V rámci medzinárodného stretnutia pracovali na rôznych cieľoch projektu, ako je kvalifikačný rámec vyvinutý v rámci projektu, metodika pre použitie ECVET a pod.  Účastníci spolu zaviedli akčný plán projektu pre najbližších 6 mesiacov.

EUPA_NEXT Projekt – Uznávanie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania: Prípadová štúdia administratívneho personálu schválil sponzorovanie na kľúčovú aktivitu 2 – partnerstvá pre inovácie a výmenu osvedčených postupov v odbornom vzdelávacom sektore.