Európsky projekt EUPA_NEXT

pineupalogo next BR lower n1EUPA_NEXT sa zameriava na uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a ich previazanosť s formálnym vzdelávaním prostredníctvom použitia formálneho akreditačného systému (ISO). Kladie si za cieľ vytvoriť metodológiu certifikácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa  v neregulovaných profesiách a zároveň vytvorenie EU certifikácie pre administratívny personál. Projekt je finančne podporený prostredníctvom ERASMUS+, Strategické partnerstvá, číslo projektu: 2015-1-CY01-KA202-011853