Prvá vzdelávacia aktivita EUPA_NEXT

ForLearningActivity(new3)pinPrvá vzdelávacia aktivita projektu EUPA_NEXT sa uskutočnila na Cypre, v trvaní 5 dní (11-18. Januára 2016) a konala sa v priestoroch koordinátora projektu MMC Management Centre. Zúčastnili sa jej predstavitelia všetkých partnerov zúčastnených v projekte. Počas vzdelávacej aktivity účastníci analyzovali a prostredníctvom viacerých prezentácií boli informovaní o rôznych aspektoch EQF. Niektorí z partnerov prezentovali svoje Národné kvalifikačné rámce a spôsob ich referencovania k EQF.
Počas vzdelávacej aktivity partneri navyše analyzovali hlavné princípy ECVET, výstupy vzdelávania, niektoré príklady dobrej praxe ako aj informácie súvisiace s uznávaním a overovaním výstupov vzdelávania. V rámci vzdelávacej aktivity účastníci do hĺbky analyzovali viac ako 10 projektov, ktoré porovnávali v zmysle metodiky použitej pri implementácii ECVET a iných kategórií.

V závere mali možnosť vypočuť si prezentácie expertov v oblasti EQF a ECVET:

• Andreas Eleftheriou, Ministerstvo školstva a kultúry – Národný kvalifikačný rámec Cypru.

• Elisavet Voulgari, Human Resources Development Authority, zodpovedná za tvorbu politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy  – Kvalifikačné štandardy pre odborné vzdelávanie na Cypre.

• Mr. Konstantinos Georgiou, Ministerstvo školstva a kultúry  – člen výboru pre implementáciu ECVET  – Postup implementácie ECVET na Cypre.