EUPA_NEXT presentation during the third conference on funding programmes from the Structural Funds and the European Union

1pinEUPA_NEXT projekt bol prezentovaný počas konferencie <Tretia konferencia o programoch financovania zo štrukturálnych fondov Európskej únie>.  Konferencia sa konala 1. februára 2017 v hoteli Hilton Park v Nikózii.

Konferencie sa zúčastnili súkromné spoločnosti a organizácie aktívne v oblastiach turizmu, technológií, poľnohospodárstva, vzdelávania, ako aj menšie spoločnosti a startupy.

Projekt prezentovala Christiana Knais. Projekt EUPA_NEXT je založený na aplikácii  európskych nástrojov v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy, ako EQF a ECVET. V priebehu konferencie boli tiež prezentované rady a tipy pre predloženie úspešných žiadostí.

EUPA_NEXT je financovaný z  programu ERASMUS +, KA2- strategické partnerstvá pre inovácie a výmenu osvedčených postupov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Konzorcium projektu ďakuje IMH za pozvanie.