Zamestnávateľ administratívneho personálu

EmployerVyužitím EUPA_NEXT vzdelávania a certifikácie máte možnosť zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov, ako aj poskytnúť im kariérny rozvoj založený na úrovniach EUPA_NEXT

              Môžu Vás zaujímať nasledovné udalosti a výstupy nášho projektu

    • Kvalifikačné štandardy (IO5)

     Akreditované hodnotiaci nástroj EUPA_NEXT pre úrovne 2,3,4 a 5 (IO8)

Multiplikačné eventy:

  Multiplikačný event pre zamestnávateľov (E2)

    • Krajina: Cyprus

    • 24/05/2018 & 21/06/2018