Osobná asistentka/administratívny pracovník/študent v oblasti administratívy

PaEUPA_NEXT podporí  Vašu kariéru prostredníctvom školení a ISO certifikácie na rozličných úrovniach

            Môžu Vás zaujímať nasledovné udalosti a výstupy nášho projektu:

                 • Kvalifikačné štandardy (IO5)

                 • Certifikované vzdelávacie osnovy EUPA_NEXT (IO6)

                 • Certifikované vzdelávacie materiály EUPA_NEXT (IO7)

                 • Akreditovaný hodnotiaci nástroj EUPA_NEXT pre úrovne 2,3,4 a 5 (IO8)

                 • EUPA_NEXT e-books (IO10)

                                 Pilotné školenia:

                         1/12/ 2017-31/03/ 2018

Multiplikačné eventy:

Multiplikačný event pre administratívny personál (E1)

    • Krajina: Cyprus

    • 28/06/2018

Multiplikačný event pre študentov v oblasti administratívy (E5)

    • Krajina: Španielsko

    • 22/05/2018

Multiplikačný event pre študentov a pracovníkov  v oblasti administratívy (E6)

    • Krajina: Nemecko

    • 11/07/2018

Multiplikačný event pre študentov a pracovníkov  v oblasti administratívy (E7)

    • Krajina: Slovensko

    • 25/06/2018

Multiplikačný event pre študentov a pracovníkov  v oblasti administratívy (E8)

    • Krajina: Grécko

    • 30/08/2018