Tvorca politík

policy_makerEUPA_NEXT je projektom zaoberajúcim sa  EQF a ECVET.  Opisuje aktuálnu situáciu krajín zúčastnených v projekte z pohľadu implementácie politík v tejto oblasti

              Môžu Vás zaujímať nasledovné udalosti a výstupy nášho projektu:

                   • Porovnávacia správa o situácii v oblasti implementácie EQF a ECVET                                           v jednotlivých krajinách konzorcia (IO1)

                   • Metodická príručka pre priraďovanie kreditov pre vzdelávacie výstupy                                       pre kvalifikačný štandard EUPA (IO2)

   • Odporúčania politík pre oficiálne uznanie EUPA_NEXT (IO11)

   • Best practice príručka: krok za krokom k uznávaniu formálneho, neformálneho      vzdelávania a informálneho učenia sa pre akúkoľvek neregulovanú profesiu            (IO12)

Multiplikačné eventy:

 Multiplikačný event pre tvorcov politík (E3)

    • Krajina: Cyprus

    • 16/07/2018

 Multiplikačný event pre tvorcov politík (E9)

    • Krajina: Slovensko

    • 19/06/2018