Metodická príručka (IO2)

Táto príručka špecifikuje metodológiu použitú pre priraďovanie kreditov jednotlivým vzdelávacím výstupom na úrovni 3,4 a 5 podľa Európskeho kvalifikačného rámca (EKR).  Vytvoreniu metodiky bude predchádzať detailné preskúmanie metodík použitých v iných projektoch, a na jeho základe bude vybraná tá najvhodnejšia, ktorá sa použije pre EUPA_NEXT.

Späť

Download PDF