Porovnávacia správa o aktuálnej situácii v krajinách konzorcia ohľadne EQF a ECVET (IO1)

Cieľom tejto aktivity je zistiť aktuálnu situáciu v krajinách zapojených do konzorcia, ohľadne EQF a ECVET a zodpovedať nasledovné otázky:

  1. Prebehla v krajinách implementácia národných kvalifikačných rámcov? Sú priradené k EQF? Akým výzvam krajiny čelia v súvislosti s rozdielmi medzi NKR a EQF? Ako je to so sektorom administratívneho personálu?
  2. Aká je situácia krajín, pokiaľ ide o ECVET? Zaviazali sa krajiny k implementácii ECVET? Začali s implementáciou? Sú rozbehnuté nejaké projekty? Aké metodológie sa v krajinách používajú?
  3. Funguje v krajine uznávanie formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa?
  4. Aká je situácia inštitúcií odborného vzdelávania? Vedia čo je EQF/NKR? Tvoria svoje vzdelávacie programy v súlade s EQF/NKR?
  5. Ako je to so študentmi? Poznajú tieto európske modely? Vyhľadávajú študijné programy na špecifickej úrovni podľa NKR/EQF?

Na úrovni politík je cieľom EUPA_NEXT vytvorenie Európskej certifikácie pre administratívny personál. Vzdelávacím výstupom sú prideľované kredity s použitím špecifickej metodológie. Skúsenosť krajín s ECVET je užitočná, pretože aplikácia metodiky, ktorá v danej krajine nefunguje, pravdepodobne ovplyvní validitu EUPA_NEXT certifikácie v danej krajine. Sektor administratívneho personálu je prípadovou štúdiou a metodológia je prenositeľná na iné sektory.

Na sektorovej úrovni, študenti, ktorí poznajú a európske modely EQF a ECVET viac ocenia EUPA_NEXT certifikáciu.

Späť

Stiahni PDF