Príručka Best Practice (IO12)

Príručka je súborom odporúčaní, ktoré praktickým a detailným spôsobom popisujú krok za krokom tvorbu certifikovaného kvalifikačného štandardu na jednotlivých úrovniach EKR pre akúkoľvek neregulovanú profesiu.

Príručka berie do úvahy:

  1. Porovnávaciu správu o situácii v krajinách konzorcia ohľadne EKR a ECVET (IO1).
  2. Porovnávací prehľad rozličných ECVET metodík.
  3. Skúsenosti získané počas realizácie tohto projektu.

Download PDF

Späť