Odporúčania politík (IO11)

Odporúčania na úrovni politík majú za cieľ návrh oficiálneho uznania EUPA_NEXT certifikácie tvorcami politík v krajinách konzorcia.

Späť