Kvalifikačné štandardy (IO5)

Kvalifikačné štandardy pre osobné asistentky a administratívny personál na štyroch rôznych úrovniach Európskeho kvalifikačného rámca (úroveň 2,3,4 a 5). Kredity budú prideľované na základe vytvorenej metodiky, v súlade s princípmi ECVET.

Download PDF (Short version)

Späť