Certifikované vzdelávacie osnovy EUPA_NEXT (IO6)

Vzdelávacie osnovy pre každú zo štyroch úrovní EUPA_NEXT. Osnovy zodpovedajú vzdelávacím výstupom kvalifikačného štandardu a budú certifikované ISO 17024.

In the Slovak language only level 3 is available.

Download PDF (Short Version)

Späť