Akreditovaný hodnotiaci nástroj EUPA_NEXT (IO8)

Cieľom EUPA_NEXT je vytvorenie formálnej certifikácie pre administratívny personál na štyroch úrovniach (2-5), použitím ISO 17024, čo je relatívne nový štandard ktorý certifikuje osobnostné kompetencie. Hodnotenie podporuje identifikáciu kvalifikácie (znalostí, zručností a kompetencií) nezávisle na spôsobe, akým boli získané. Štruktúra hodnotenia je v súlade so systémom certifikácie pre posudzovanie kvalifikácie (IO4). Hodnotenie pozostáva zo špeciálne vytvorených cvičení, deklaratívnych vyjadrení, ústnych otázok, simulácií, rolových hier atď. pre zhodnotenie znalostí, zručností a kompetencií administratívneho personálu.

Skúškové materiály IO8 nie sú k dispozícii online, nakoľko obsahujú otázky ku skúške.

Späť