Systém certifikácie pre posudzovanie kvalifikácie (IO4)

Tento systém certifikácie zahŕňa všetky informácie potrebné pre certifikáciu systému hodnotenia (analýzu potrieb, konzultáciu so záujmovými skupinami, požiadavky pre hodnotiteľov, prerekvizity a iné).

This intellectual output is only available in the English Language

Download PDF

Späť