Príručka pre trénerov (IO9)

Praktická príručka pre trénera, pomáha pri používaní vzdelávacích materiálov vytvorených EUPA_NEXT.

Download PDF

Späť