Kľúčové informácie o projekte

Program:                                                 Erasmus+eupalogo logo small v1

Kľúčová akcia:                                         2 – Strategické Partnerstvá

Názov projektu:                                      Uznávanie formálneho, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa:                                                                                     Prípadová štúdia administratívneho personálu

Projekt Skratka:                                      EUPA_NEXT

Číslo projektu:                                         2015-1-CY01-KA202-011853

Začiatok projektu:                                  01/09/2015

Koniec projektu:                                     01/09/2018

 

test 2