4ο Δελτίο Τύπου 29/06/2018

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6η Διακρατική Συνάντηση του Έργου EUPA_NEXT

 

Η 6η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη , 27 Ιουνίου στη Λευκωσία, στη Κύπρο. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την MMC Management Centre Ltd και η διάρκειά της ήταν 3 ημέρες (μια ολόκληρη μέρες και δύο μισές). Εκπρόσωποι όλων των εταίρων συμμετείχαν στην συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της τελικής Διακρατικής Συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου και ενημερώθηκε ο κατάλογος δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι εταίροι αξιολόγησαν τη κοινοπραξία. Παρουσιάστηκε η τελική έκδοση του Οδηγού Εκπαιδευτή. Επιπρόσθετα υλοποιήθηκε ένα εργαστήριο για τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών του Eupa_Next.

4ΔΤ