1ο Δελτίο Τύπου 12/12/2016

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To EUPA_next στο Σεμινάριο Επαφών του ΙΔΕΠ

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης, στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 του Προγράμματος Erasmus+, διοργάνωσε Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Επαφών για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΑΕ), με σκοπό την εξεύρεση εταίρων για υποβολή αιτήσεων για Στρατηγικές Συμπράξεις ΚΑ2. Το σεμινάριο με θέμα : “Quality KA2 Applications in VET and Adult Education”, έλαβε χώρα στις 8-10 Νοεμβρίου 2017, στο Palm Beach Hotel στη Λάρνακα.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου, η κα. Χριστιάνα Κναή, Γενική Διευθύντρια της MMC Management Centre Ltd και συντονίστρια του έργoυ EupaNext παρουσίασε  τα “Best practices in KA2 projects” μέσα από την εφαρμογή τους στο Έργο EUPA_next : Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η μελέτη περίπτωσης του Διοικητικού Προσωπικού.

Συγκεκριμένα η κ. Κναή παρουσίασε το σκοπό και τους στόχους του έργου EupaNext καθώς επίσης και τα βασικά παραδοτέα του έργου. Εστίασε στις καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο έργο όσον αφορά την διοίκηση του έργου γενικά καθώς επίσης και όσον αφορά και την διάχυση των αποτελεσμάτων και την διασφάλιση της ποιότητας.

 

ΔΤ1