5η Διακρατική Συνάντηση του Έργου EUPA_NEXT

pinΗ 5η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού  Έργου EUPA_NEXT έλαβε χώρα τη Παρασκευή , 19 ΔΤ2Ιανουαρίου, στο Cham, στη Γερμανία. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τη Volkshochschule im Landkreis Cham και η διάρκειά της ήταν μία μέρα. Εκπρόσωποι όλων των εταίρων συμμετείχαν στην συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της 5ης Διακρατικής Συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος των πιλοτικών και καθώς και ο προγραμματισμός των αξιολογήσεων. Παρουσιάστηκε επίσης η πρόοδος της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών βιβλίων και λήφθηκαν αποφάσεις όσον αφορά τις μεταφράσεις. Καθορίστηκαν επίσης προθεσμίες για τις υπόλοιπες δραστηριότητες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.