2η Διακρατική Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου EUPA_NEXT

pin Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου EUPA_NEXT πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Η συνάντηση είχε διάρκεια δύο ημέρες, από τις 13 έως και 14 Απριλίου 2016 και έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ που αποτελεί και εταίρος του έργου.

Εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους συμμετείχαν στη δεύτερη διακρατική συνάντηση.

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν επί των διαφόρων παραδοτέων του έργου, όπως το Πλαίσιο Προσόντων που αναπτύχθηκε, η μεθοδολογία για τη χρήση των μονάδων ECVET κλπ. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες σχεδίασαν το πλάνο δράσης του έργου για τους επόμενους 6 μήνες.

Το έργο EUPA_NEXT – Επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η μελέτη περίπτωσης του Προσωπικού Διοίκησης υλοποιείται με τη χορηγία της Κεντρικής Δράσης 2 –Εταιρικές Συμπράξεις για την Καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της ΕΕΚ.