1ο Δελτίο Τύπου

eupalogo logo small v1eupanext.projectsgallery.eu

1ο Δελτίο Τύπου – Μάιος 2016

                                                                                                                Επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης:                                                                                                                   Η περίπτωση του Διοικητικού Προσωπικού

  newl1

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο τομέας του διοικητικού προσωπικού είναι πολύ σημαντικός και δημοφιλής και θα συνεχίσει να είναι ένα από τα πρώτα επαγγέλματα σε ζήτηση μέχρι το 2020.

Το έργο EUPA NEXT είναι η συνέχεια του πολύ επιτυχημένου έργου EUPA (Leonardo Da Vinci), το οποίο έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για διοικητικό προσωπικό σε 4 επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (επίπεδα 2,3,4 και 5) καθώς και το εργαλείο αξιολόγησης και το εκπαιδευτικό υλικό για το επίπεδο 2.

Το EUPA NEXT στοχεύει στην εκχώρηση των πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (επίπεδα 3-5)  με τη χρήση του ECVET και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτές, καθώς επίσης και ηλεκτρονικά βιβλία για τους εκπαιδευόμενους. Το EUPA NEXT θα πιστοποιήσει όλα τα εκπαιδευτικά υλικά των προγραμμάτων σπουδών με ISO. Επιπλέον,  το έργο θα αναπτύξει αξιολόγηση για την πιστοποίηση όλων των επιπέδων 2, 3, 4 και 5. Η αξιολόγηση θα είναι πιστοποιημένη με  ISO17024  που πιστοποιεί προσωπικές ικανότητες.

Τρέχουσες Δραστηριότητες
Το έργο ξεκίνησε με την εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 05 και 06 Οκτωβρίου 2015.

Κατά τους πρώτους μήνες του έργου EUPA NEXT, οι εταίροι εργάστηκαν για την ανάπτυξη μιας συγκριτικής έκθεσης (ΙΟ1)  προκειμένου να προσδιορίσουν την τρέχουσα κατάσταση των χωρών  τους όσο αφορά το EQF και  ECVET. Η έκθεση αυτή απαντά σε ερωτήματα όπως:  

  1. Οι χώρες της κοινοπραξίας εφαρμόζουν τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων; Αναφέρονται σε αυτά ως Εθνικά Πλαίσια Προσόντων; Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες όσο αφορά τις διαφορές στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων; Τι ισχύει για τον τομέα του διοικητικού προσωπικού;
  2. Ποια είναι η κατάσταση των χωρών όσο αφορά το ECVET; Οι χώρες είναι δεσμευμένες με κάποιο τρόπο για την εφαρμογή του ECVET; Έχουν ήδη αρχίσει την εφαρμογή; Υπάρχουν ήδη τρέχοντα έργα; Ποιες μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες;
  3. Πραγματοποιείται στη χώρα η επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης;
  4. Ποια είναι η κατάσταση με τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης; Γνωρίζουν την έννοια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων; Δημιουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων;
  5. Ποια είναι η κατάσταση με τους εκπαιδευόμενους; Γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά μοντέλα; Ψάχνουν για προγράμματα συγκεκριμένων επιπέδων;

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εν λόγω έκθεσης περιελάμβανε έρευνα όλων των χωρών καθώς επίσης και συνεντεύξεις με διάφορες ομάδες στόχου: άτομα που παρέχουν ΕΕΚ, άμεσα ενδιαφερόμενοι/ φορείς χάραξης πολιτικής και φοιτητές ΕΕΚ. Μπορείτε να βρείτε την συγκριτική έκθεση στην αγγλική γλώσσα καθώς επίσης και άλλες ενδιαφέρουσες πηγές και συνδέσμους που έχουν σχέση με EQF και ECVET όπως είναι δημοσιευμένα στο διαδικτυακό ισότοπο του έργου   eupanext.projectsgallery.eu.

Η πρώτη μαθησιακή δραστηριότητα του έργου υλοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν κατανόηση σε βάθος όσο αφορά το EQF και ECVET. Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 στη Λάρισα.

newl2

Επικοινωνήστε μαζί μας:

cord

Άτομο επικοινωνίας

Κυρία Χριστιάνα Κναή

christiana@mmclearningsolutions.com

Διεύθυνση:

Ίμβρου 16, 1055, Λευκωσία

Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

+357 22 466633

Φαξ:

+357 22 466635

Ιστοσελίδα:

www.mmclearningsolutions.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα:

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των διαφορετικών Εθνικών Πλαισίων Προσόντων στη μαθησιακή δραστηριότητα του EUPA NEXT στην Κύπρο
(Ιανουάριος 11-15, 2016)

 

Επερχόμενα Γεγονότα 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις στις χώρες των εταίρων που αφορούν τις διαφορετικές ομάδες στόχου όπως Φοιτητές ΕΕΚ, εκπαιδευτές ΕΕΚ, εργοδότες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι επιβεβαιωμένες ημερομηνίες θα δημοσιευτούν πριν την υλοποίηση των εκδηλώσεων στην ενότητα ’Εκδηλώσεις’ στην ιστοσελίδα του έργου.  Τα μέλη των ομάδων στόχου καλούνται να ενταχθούν σε αυτές τις εκδηλώσεις  που θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του EUPA NEXT, συζητήσεις καθώς επίσης και  ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Εάν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εταίρο στη χώρα σας ή στον συντονιστή εταίρο, το MMC Management Center στην Κύπρο.

  Επερχόμενες Δραστηριότητες
Μετά την υλοποίηση της εναρκτήριας συνάντησης του έργου στη Λευκωσία τον Οκτώβριο του 2015, οι εταίροι του έργου ξεκίνησαν να δουλεύουν για τη συγκριτική έκθεση (IO1) προκειμένου να προσδιορίσουν την τρέχουσα κατάσταση των χωρών τους όσο αφορά το EQF και  ECVET. Υλοποιήθηκε επίσης η  πρώτη μαθησιακή δραστηριότητα με εκπαιδευόμενους το προσωπικό των εταίρων που εμπλέκονται στο έργο και η οποία έλαβε χώρα στις 11-15 Ιανουαρίου του 2016 στην Κύπρο. Ο σκοπός αυτής της μαθησιακής δραστηριότητας ήταν να κατανοήσουν οι εταίροι σε βάθος τα Ευρωπαϊκά μοντέλα EQF και που θεωρούνται ζωτικής σημασίας σε όλες τις φάσεις του έργου.

Τον Απρίλιο του 2016, οι εταίροι του έργου υλοποίησαν τη δεύτερη διακρατική συνάντηση στην Λάρισα (Ελλάδα). Η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να συζητήσουν περεταίρω και να αναπτύξουν το έργο και τα αποτελέσματα του.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, οι εταίροι θα επικεντρωθούν  στην ανάπτυξη του Οδηγού Μεθοδολογίας (IO2) σχετικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατανομή των μονάδων στα μαθησιακά αποτελέσματα (με βάση το ECVET) του πλαισίου προσόντων του EUPA (επίπεδα 3,4 και 5).

Ο οδηγός θα παρουσιάζει τις επιλογές και τις εναλλακτικές λύσεις, το σκεπτικό με το οποίο επιλέγονται οι εναλλακτικές λύσεις καθώς επίσης και μια λεπτομερής προσέγγιση της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες φάσεις του έργου.

Επιπλέον, οι εταίροι του έργου θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη του πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων του EUPA στα επίπεδα 3-5 με πιστωτικές μονάδες βασισμένες σε ECVET (IO5). Η μεθοδολογία της κατανομής των πιστωτικών μονάδων ECVET θα εφαρμοστεί για τα μαθησιακά αποτελέσματα στα επίπεδα 3,4 και 5 αφού στο προηγούμενο έργο EUPA, οι πιστωτικές μονάδες είχαν ήδη εκχωρηθεί για το επίπεδο 2.

Επιπλέον, όλα τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Ως εκ τούτου θα γίνουν μεταφράσεις στη Γερμανική και Ισπανική γλώσσα στις επόμενες φάσεις του έργου. Η Τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου θα υλοποιηθεί στην Σλοβακία τον Οκτώβριο του 2016.

Η επόμενη Μαθησιακή Δραστηριότητα για τα μέλη είναι προγραμματισμένη για  τον Ιούνιο του 2017 στην Βαλένσια στην Ισπανία.

newl3

Εταίροι:

cord

www.mmclearningsolutions.com

orbis institute [Converted]

www.orbisinstitute.sk

CIPFP

www.cipfp-misericordia.org

logo nuczv

www.nuczv.sk

Print

www.cycert.org.cy

CCCI

www.ccci.org.cy

EUMA Logo plus strapline_CMYK

www.euma.org

VHS Cham - Logo 2014 - short

www.vhs-cham.de

Dimitra_Logo_Web_Positive_1

www.dimitra.gr

Εικόνα:
Με την ευκαιρία της δεύτερης διακρατικής συνάντησης στη Λάρισα (Ελλάδα) τον Απρίλιο του 2016, οι εταίροι συζήτησαν την τελική έκδοση της συγκριτικής έκθεσης (ΙΟ1) σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χωρών τους  όσο αφορά τα EQF & ECVET.

 

newl4

Τα έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αποτελεί μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου 2015-1-CY01-KA202-011853
 Back