Φορείς χάραξης πολιτικής και άνθρωποι που επηρεάζουν την κοινή γνώμη

policy_makerΤο EUPA_NEXT είναι ακόμη ένα έργο EQF και ECVET. Ερευνείστε την τρέχουσα κατάσταση των χωρών όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές, δείτε τις απόψεις μας σχετικά με το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το ECVET και μάθετε μέσα από τις δικές μας εμπειρίες

              Τα ακόλουθα αποτελέσματα και εκδηλώσεις του έργου μας μπορεί να σας                               ενδιαφέρουν:

                    • Συγκριτική διακρατική έκθεση επί του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών                         Μονάδων (ECVET) και του Ευρωπαϊκού Πλασίου Προσότων (EQF) (IO1)

                    • Οδηγός  μεθοδολογίας πιστοποίησης εκπαιδευτικών μονάδων για τα                                       μαθησιακά αποτελέσματα του πλαισίου προσόντων EUPA (IO2)

    • Προτάσεις πολιτικής για την επίσημη αναγνώριση του EUPA NEXT (IO11)

                                        • Οδηγός βέλτιστων πρακτικών: μία βήμα προς βήμα προσέγγιση για την                                                      επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης για κάθε μη τυπικό                                              επάγγελμα. (IO12)

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις:

 Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τους φορείς χάραξης πολιτικής (E3)

    • Χώρα: Κύπρος

    • 16/07/2018

 Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τους φορείς χάραξης πολιτικής (E9)

    • Χώρα: Σλοβακία

    • 19/06/2018