Τρία Πλαίσια Προσόντων (IO5)

Πλαίσια  προσόντων για προσωπικούς βοηθούς σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα του EQF (EQF Επίπεδα 2,3,4 και 5). Οι εκπαιδευτικές μονάδες ανατίθενται στα πλαίσια προσόντων με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (σύμφωνα με τις αρχές ECVET).

Download PDF (short version)

Πίσω