Σύστημα πιστοποίησης για την πιστοποίηση της αξιολόγησης (IO4)

Αυτό το σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση της αξιολόγησης (π.χ. ανάλυση αναγκών, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, απαιτήσεις των εξεταστών, προκαταρκτικές εξετάσεις κλπ).

Αυτό το παραδοτέο είναι διαθέσιμο μόνο στην Αγγλική γλώσσα

Download PDF

Πίσω