Σύστημα Πιστοποίησης για τα Εκπαιδευτικά Υλικά των προγραμμάτων σπουδών (IO3)

Αυτό το σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών υλικών (ανάλυση αναγκών, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, μεθοδολογία, απαιτήσεις για τον εκπαιδευτή, κλπ).

Αυτό το παραδοτέο είναι μόνο διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα

Download PDF

Πίσω