Σύσταση Πολιτικής (IO11)

Μια σύσταση πολιτικής με στόχο να προτείνει την επίσημη αναγνώριση της πιστοποίησης του EUPA_NEXT από τους φορείς χάραξης πολιτικής στις  χώρες της κοινοπραξίας.

Πίσω