Προσωπικός Βοηθός / Διοικητικό Προσωπικό ή Σπουδαστής ΕΕΚ στον τομέα της διοίκησης γραφείου

PaΤο EUPA_NEXT θα προωθήσει την καριέρα σας μέσω εκπαίδευσης και πιστοποίησης αναγνωρισμένης με ISO σε διαφορετικά επίπεδά.

            Τα ακόλουθα αποτελέσματα και εκδηλώσεις του έργου μας μπορεί να σας                               ενδιαφέρουν:

                 • Τρία Πλαίσια Προσόντων (IO5)

                 • Πιστοποιημένο EUPA_NEXT εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών (IO6)

                 • Πιστοποιημένο EUPA_ NEXT Εκπαιδευτικό Υλικό (IO7)

                 • Διαπιστευμένα EUPA_NEXT Επίπεδα εξέτασης  2,3,4 και 5 (IO8)

                              • EUPA_NEXT e-βιβλία (IO10)

                              Πιλοτική Εκπαίδευση:

                      1/12/ 2017-31/03/ 2018

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις:

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για  το Προσωπικό Διοίκησης (Ε1)

    • Χώρα: Κύπρος

    • Ημερομηνίες: 28/06/2018

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τους σπουδαστές ΕΕΚ στον τομέα της διοίκησης γραφείου (E5)

    • Χώρα: Ισπανία

    • Ημερομηνίες: 22/05/2018

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τους σπουδαστές ΕΕ στον τομέα της διοίκησης γραφείου και της γραμματεία (E6)

    • Χώρα: Γερμανία

    • Ημερομηνίες: 11/07/2018

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τους σπουδαστές ΕΕ στον τομέα της διοίκησης γραφείου και της γραμματεία (E7)

    • Χώρα: Σλοβακία

    • Ημερομηνίες: 25/06/2018

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τους σπουδαστές ΕΕ στον τομέα της διοίκησης γραφείου και της γραμματεία (E8)

    • Χώρα: Ελλάδα

    • Ημερομηνίες: 30/08/2018