Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

icon-eventsE1 Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της διοίκησης γραφείου

             Ημερομηνία: 28/06/2018

             Χώρα: Κύπρος (MMC)


 

icon-events

E2 – Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για τους εργοδότες στη Κύπρο (Παρουσίαση)

             Ημερομηνία: 24/05/2018 & 21/06/2018

             Χώρα: Κύπρος (ΚΕΒΕ)


 

icon-eventsE3 – Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για τους φορείς χάραξης πολιτικής στη Κύπρο

             Ημερομηνία: 16/07/2018

             Χώρα: Κύπρος (ΚΕΒΕ)


 

icon-eventsE4 – Παρουσίαση και εκπαίδευση εκπαιδευτών ΕΕΚ

             Ημερομηνία: 29/06/2018

             Χώρα: Κύπρος (MMC)


 

icon-eventsE5 – Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της διοίκησης γραφείου

             Ημερομηνία: 22/05/2018

             Χώρα: Ισπανία (CIPFPM)


 

icon-eventsE6 – Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της διοίκησης γραφείου

             Ημερομηνία: 11/07/2018

             Χώρα: Γερμανία (VHS Cham)


 

icon-eventsE7 – Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της διοίκησης γραφείου

             Ημερομηνία: 25/06/2018

             Χώρα: Σλοβακία (ORBIS)


 

icon-eventsE8 – Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της διοίκησης γραφείου

             Ημερομηνία: 30/08/2018

             Χώρα: Ελλάδα (ΔΗΜΗΤΡΑ)


 

icon-eventsE9 – Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση για τους φορείς χάραξης πολιτικής στη Σλοβακία

             Ημερομηνία: 19/06/2018

             Χώρα: Σλοβακία (NUCZV)


 

icon-eventsE10 –  Παρουσίαση και εκπαίδευση εκπαιδευτών ΕΕΚ

             Ημερομηνία: 22/05/2018

             Χώρα: Ισπανία (CIPFPM)