Πιστοποιημένο EUPA_NEXT εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών (IO6)

Προγράμματα κατάρτισης για κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα του EUPA_NEXT. Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα των πλαισίων προσόντων και πιστοποιείται μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης ISO (17024).

In Greek language  only level 3 and 4 are available.

Level 3

Download PDF (Short Version)

Level 4

Download PDF (Short Version)

Πίσω