Πηγές

Παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μάθησης

           Μαθησιακή δραστηριότητα 1, Κύπρος

                    pin  Learning Activity Introduction

Κατεβάστε το αρχείο

                    pin Presentation on EQF, Christiana Knais, MMC Ltd 

Κατεβάστε το αρχείο

                    pin Presentation on ECVET, Martina Bachmeier, Internationale Projekte, Volkshochschule im Landkreis Cham e. V.by

Κατεβάστε το αρχείο

                    pin Presentation European Inventory on NQF 2016, CyQF, Andreas Eleftheriou, Deputy Director of TVE, CyQF NCP

Κατεβάστε το αρχείο

                    pin Implementation of ECVET in Cyprus, Konstantinos Georgiou, Inspector Department: Secondary Technical and Vocational                                                       Education

Κατεβάστε το αρχείο

    Μαθησιακή δραστηριότητα 2, Ισπανία

            pin No resources available yet

Βιβλιογραφία σχετικά με το EQF, ECVET

            pin The European Qualifications Framework for Lifelong Learning, European Commission, Education and Culture, 2008

Κατεβάστε το αρχείο

            pin Using ECVET for Geographical Mobility , European Commission, 2012

Κατεβάστε το αρχείο

            pin Kennedy, D., Hyland, Aine, & Ryan, N. (2006) Writing and using learning outcomes: A practicalguide. In, Implementing Bologna in                                  your institution, C 3.4-1, 1-30

Κατεβάστε το αρχείο

            pin Typology of knowledge, skills and competences, Clarification of the concept and prototype, CEDEFOP, Jan 2016 (available at                                            http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3048 )

            pin The shift to learning outcomes, Policies and practices in Europe, CEDEFOP, January 2009 (available at                                                                                    http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3054 )

            pin European guidelines for validating non-formal and informal learning, July 2009 (available at                                                                                                    http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4054 )

            pin Terminology of European education and training policy: A selection of 100 key terms, CEDEFOP 2008 (available at                                                            http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064 )