Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το EUPA_ΝΕΧΤ (Ε4)

pinΗ παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου EUPA_NEXT: Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης6ΔΤ μάθησης: Η μελέτη περίπτωσης του Διοικητικού Προσωπικού (Erasmus+ KA2:Στρατηγικές Συμπράξεις) σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης (VET) έλαβε χώρα τη Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 στην MMC, στη Λευκωσία. Η διάρκεια της εκδήλωσης  ήταν τέσσερις ώρες.

Σκοπός  της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτών και των παρόχων  Επαγγελματικής Κατάρτισης (VET providers), αναφορικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του πλαισίου προσόντων ώστε να πεισθούν εκπαιδευτές αλλά και ιδρύματα κατάρτισης και να χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά  υλικά  του EUPA_next.

  1. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν στους εκπαιδευτές  τα νέα διαπιστευμένα προγράμματα σπουδών, τα εκπαιδευτικά υλικά, οι εξετάσεις και τα ηλεκτρονικά βιβλία. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη εισαγωγή βάσει του  πλαισίου προσόντων
  2. Κατά το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι εκπαιδευτές εκπαιδεύτηκαν στο πώς να χρησιμοποιούν τον οδηγό του εκπαιδευτή για τη παράδοση εργαστηρίων.