Παρουσίαση του έργου EUPA_NEXT στο πλαίσιο του συνεδρίου IMH

Συνέδριο EupaΠαρουσιάστηκε το έργο EUPA_NEXT στο πλαίσιο του συνεδρίου  «Τρίτο συνέδριο προγραμμάτων χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την Ευρωπαική Ένωση».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2017, στο Hilton Park, στη Λευκωσία και έλαβαν μέρος επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της τεχνολογίας, της γεωργίας, της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης, της μεταποίησης, καθώς και Μικρομεσαίες και Start-up επιχειρήσεις.

Το έργο EUPA_NEXT βασίζεται στην εφαρμογή Ευρωπαϊκών Εργαλείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , όπως το EQF και το ECVET.

Το EUPA_NEXT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του σχεδίου ERASMUS+ και εντάσσεται στην Βασική Δράση 2 – Συνεργασίες για Καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ευχαριστούμε το IMH για την πρόσκληση.Συνέδριο Eupa 2