Πάροχος ΕΕΚ ή Εκπαιδευτής ΕΕΚ

TrainingΕίστε εκπαιδευτής διοικητικού προσωπικού; Είστε κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει μαθήματα για διοικητικό προσωπικό; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα σπουδών και το εκπαιδευτικό μας υλικό, και οι σπουδαστές σας θα προοδεύσουν

              Τα ακόλουθα αποτελέσματα και εκδηλώσεις του έργου μας μπορεί να σας                               ενδιαφέρουν:

                    • Οδηγός  μεθοδολογίας πιστοποίησης εκπαιδευτικών μονάδων για τα                                        μαθησιακά αποτελέσματα του πλαισίου προσόντων EUPA (IO2)

    • Τρία Πλαίσια Προσόντων (IO5)

    • Πιστοποιημένο EUPA_NEXT εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών (IO6)

    • Πιστοποιημένο EUPA_ NEXT Εκπαιδευτικό Υλικό (IO7)

    • Διαπιστευμένα EUPA_NEXT Επίπεδα Εξέτασης 2,3,4 και 5 (IO8)

    • Οδηγός εκπαιδευτή (IO9)

    • EUPA_NEXT ηλεκτρονικά βιβλία (IO10)

    • Προτάσεις Πολιτικής (IO11)

    • Οδηγός βέλτιστων πρακτικών (IO12)

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις:

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (E4)

    • Χώρα: Κύπρος

    • Ημερομηνίες: 29/06/2018

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (E10)

    • Χώρα: Ισπανία

    • Ημερομηνίες: 22/05/2018