Εργοδότης του Διοικητικού Προσωπικού

EmployerΧρησιμοποιώντας τις εκπαιδεύσεις και τις πιστοποιήσεις του EUPA_NEXT θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του προσωπικού σας, καθώς μπορείτε να τους παρέχετε μια σταδιοδρομία με βάση τα επίπεδα EUPA_NEXT

              Τα ακόλουθα αποτελέσματα και εκδηλώσεις του έργου μας μπορεί να σας                               ενδιαφέρουν

    • Τρία Πλαίσια Προσόντων (IO5)

    • Διαπιστευμένα EUPA_NEXT Επίπεδα εξέτασης  2,3,4 και 5 (IO8)

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

   Πολλαπλασιαστική εκδήλωση για τους εργοδότες (E2):

    • Χώρα: Κύπρος

    • 24/05/2018 & 21/06/2018