Εργαστήριο για την Εκπαίδευση του Βασικού Εξεταστή EUPA_NEXT

pinΤο εργαστήριο Εκπαίδευσης του Βασικού Εξεταστή για το EUPA_NEXT πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη, ΔΤ218 Ιανουαρίου, στο Cham στη Γερμανία. Το εργαστήριο φιλοξενήθηκε από τη Volkshochschule im Landkreis Cham και είχε διάρκεια μιας ημέρας. Εκπρόσωποι όλων των εταίρων συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τα εργαλεία αξιολόγησης των ενοτήτων στους υπόλοιπους εταίρους. Ο κύριος σκοπός του εργαστηρίου ήταν όλοι οι εταίροι να εξοικειωθούν  με το εργαλείο αξιολόγησης και το σύστημα βαθμολόγησης.