Εναρκτήρια Συνάντηση για EUPA_NEXT

pinKickOffMeeting(new2)Το έργο EUPA_NEXT – επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η περίπτωση του Διοικητικού Προσωπικού έχει εγκριθεί για τη χρηματοδότηση της βασικής δράσης 2, εταιρικές συμπράξεις για την Καινοτομία και την ανταλλαγή πρακτικών στον τομέα της ΕΕΚ.

Το έργο συντονίζεται από την κυπριακή εταιρεία M.M.C Management Centre.

Οι εταίροι της κοινοπραξίας είναι:

  • Orbis Institute, Σλοβακία

  • CIPFPM, Ισπανία

  • NUCZV, Σλοβακία

  • Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, Κύπρος

  • Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κύπρος

  • European Management Assistants, Γαλλία

  • VHS Cham, Γερμανία

  • ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ, Ελλάδα

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος υλοποιήθηκε στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2015. Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2018. Η πρώτη διακρατική συνάντηση υλοποιήθηκε μεταξύ 10.05.2015 και 06.10.2015 στα γραφεία του συντονιστή στη Λευκωσία.