Συνέδριο για Διοικητικό Προσωπικό και εκπαιδευόμνους επαγγελματικής κατάρτισης στο τομέα του Διοικητικού Προσωπικού

pinΤο τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου EUPA_NEXT: Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 5ΔΤμάθησης: Η μελέτη περίπτωσης του Διοικητικού Προσωπικού (Erasmus+ KA2:Στρατηγικές Συμπράξεις) έλαβε χώρα τη Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία. Η συνολική διάρκεια του συνεδρίου ήταν 5 ώρες.

Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν η διάδοση των νέων διαπιστευμένων αναλυτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών υλικών και εξετάσεων, καθώς επίσης, και των ηλεκτρονικών βιβλίων σε μέλη  της ομάδας ενδιαφέροντος, όπως προσωπικές βοηθούς, γραμματείς διοίκησης και εκπαιδευόμενους επαγγελματικής κατάρτισης στο τομέα του Διοικητικού προσωπικού.

Στο συνέδριο απεύθυναν χαιρετισμούς οι:

  • Δρ. Ανδρούλα Παπαναστασίου, Διευθύντρια ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης
  • κ. Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερος Διευθυντής ΚΕΒΕ
  • κα. Μαρία Λαζάρου, Εκπρόσωπος ΙΜΑ
  • κα. Αθηνά Παναγιώτου, Γενική Διευθύντρια, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης

Το έργο παρουσιάστηκε από τη συντονίστρια του έργου, κα.  Χριστιάνα Κναή, Γενική Διευθύντρια της MMC Management Centre Ltd.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου υλοποιήθηκαν ορισμένα εργαστήρια, στα οποία οι συμμετέχοντες έλαβαν ενεργά μέρος και τους δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουν μερικά από τα εκπαιδευτικά υλικά που παρείχαν οι εκπαιδευτές της κοινοπραξίας.