Βασικές πληροφορίες για το έργο

Πρόγραμμα:                                             Erasmus+eupalogo logo small v1

Βασική δράση:                                         2 – Στρατηγική Σύμπραξη

Τίτλος  Έργου:                                          Επικύρωση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης:                                                                                                                       Η περίπτωση του Διοικητικού Προσωπικού 

Ακρωνύμιο έργου:                                   EUPA_NEXT

Αριθμός έργου:                                        2015-1-CY01-KA202-011853

Ημερομηνία Έναρξης Έργου:                01/09/2015

Ημερομηνία Λήξης Έργου:                    01/09/2018

 

test 2